Usluge
Tokom meseca maja radili smo remont tegljenice TO4502 u vlasništvu Hidrogradnje iz Osijeka. Remont je obuhvatao promenu namene objekta: Tegljenici je promenjena namena u ponton za istovar peska iz bagera sisavca na obalu. Dogradjena je radionica, istovarna cev sa pratećom opremom, ostatak…
Tokom juna meseca stigao nam je objekat Krapina vlasnika Hidrogradnja Osijek. Vrši se rekonstrukcija istovarnog uredjaja. Opis: TRAKASTI TRANSPORTER PREMA GENERALNOM PLANU lzradjuje se novi trakasti transporter kapaciteta 150t/h šljunka, dužine 25m nagiba do 20 stepeni, transporter će biti lake konstrukcije sa…
Tokom jula meseca stigao nam je brod tegljač Dijana vlasništvo Vojvodinašuma koji ima redovni pregled i predvidjena je zamena dotrajalog motora.

Proizvodi

VIP group kontakt

+ 25 444 441
Filipa Kljajića 65, 25000 Sombor, Srbija
office@vipgroup.rs