Usluge

Pored trgovine na veliko i malo širokim asortimanom proizvoda koje nudi, VIP GROUP D.O.O od juna 2014. god. postaje  vlasnik brodogradilišta u Bačkom Monoštoru i samim tim proširuje svoju aktivnost na usluge iz obrade teških metala.

VIP Brodoremont raspolaže neophodnim kapacitetima za nesmetan rad: tri navoza za remont rečnih plovila, pokretnom halom, dizalicama za podizanje tereta, zatvorenom halom u kojoj se vrše neophodne priprema za rad na plazmorezaču, gasovodom, skladištem, betoniranim platoom, pumpama za dokovanje. 

U brodogradilištu rade iskusni kvalifikovani majstori raznih profila- neophodnih za kvalitetno obavljanje usluga koje nudimo.

Funkcionišemo kao potpuno opremljen i organizovan tim koji je spreman da izađe u susret  raznim zahtevima kupaca

Usluge koje pružamo možemo grupisati u 5 celina:

  • Remonti 
  • Usluge sečenja i savijanja
  • Usluga rada viljuškarom
  • Usluga rada autodizalicom

Iz našeg asortimana crne metalurgije izdvajamo:

1. Limove

- Toplovaljani limovi 

 - Hladnovaljani limovi 

 - Pocinkovani limovi 

 - Kotlovski limovi 

 - Rebrasti limovi 

- Trapezni pokrivni limovi u boji po želji kupca

2. Cevi

     - Šavne cevi 

     - Bešavne cevi

     - Kvadratne cevi 

     - Pocinkovane cevi 

3. Profili i nosači

     - UNP

     - INP 

     - L profili 

     - Hladno oblikovani profile (HOP) raznih dimenzija

4. Betonski čelik i armaturne mreže

    - Armatura u koturu, rebrasta, glatka 

    - Armaturna mreža 

5. Grifovana platna i istegnuti metali

6. Okrugli vučeni i valjani čelici, OK čelici I čelici u kvalitetu

7. Panelne ograde, pocinkovane, obojene raznih dimenzija

8. Kvadratni valjani čelici

9. Pljosnati čelici (flahovi) 

10. Presovano-varene rešetke i gazišta raznih dimenzija

Zbog svoje složenosti, zavarivanje spada u specijalni proces proizvodnje. Zavareni spoj je visokog kvaliteta samo ako je ujedno sklop znanja, iskustva i kvaliteta.

Iz našeg asortimana izdvajamo:

1. Materijal za zavarivanje

     - Elektrode: bazične i rutilne (JADRAN, SAF-FRO, ELVACO, AIR LIQUIDE)

     - Žica za MIG/MAG zavarivanje (JADRAN, SAF-FRO, ELVACO, AIR LIQUIDE)

     - Brusne i rezne ploče proizvođača: SWATY, DRONCO, WURTH, COMET

Aparati i oprema za zavarivanje su odličan spoj kvaliteta i cene, namenjeni profesionalcima koji žele pouzdane uređaje i kvalitetan potrošni materijal koji ide uz njih.

Nase partnere možete pogledati ovde.

Messer Tehnogas je ime koje se već više od 100 godina povezuje sa industrijskim gasovima.

Snabdeva preko 4000 kupaca u zemlji i inostranstvu. Messer group snabdeva kupce: kiseonikom, azotom, argonom, ugljen dioksidom, vodonikom, helijumom, inertnim gasovima za zavarivanje, specijalnim gasovima, gasovima za medicinsku upotrebu i širokim spektrom gasnih smeša.

"VIP Group" doo je zvanično prodajno mesto Messer tehničkih gasova.

U ponudi su:                                                                     

     * Kiseonik                                                                                                          

     * Azot                                                                                

     * Argon                                                                                                                    

     * Vodonik

     * Helijum

     * Ugljedioksid

     * Suvi led

     * Azotsuboksid

     * Acetilen

     * Industrijske gasne smeše

     * Specijalni gasovi i smeše

     * Butan

U skladu sa kapacitetima brodogradilišta i osposobljenom radnom snagom, remonti i servisiranje brodova, mašina, mostova, kompi, grajfera i ostalih dodatnih delova mašina i opreme, postali su osnovna grana u okviru usluga.

Popravke - remonti brodova za rečnu plovidbu (tegljači, samohotke, gurači) dimenzija u proseku 9,30x90 kako domaćih, tako i stranih naručioca, raspoređuju se i remontuju na navozima u Brodogradilištu u Bačkom Monoštoru.

Naručioci su uglavnom firme sa domaćeg tržišta, a u toku 2014. god. ponuda i realizacija ponude se proširila i van granica naše zemlje.

 Pod remontom brodova podrazumeva se:

     * Izvlačenje na navoz (suvi dok)

     * Zamena oplate i konstrukcije

     * Popravka ili zamena uz izradu osovinskih vodova, osovina krmenih pera i drugo 

       (posedujemo strug raspona šiljaka 7500mm)

     * Stolarski radovi na objektima (patosiranje, šalovanje, izrada inventara i dr.)

     * Farbarski radovi (farbanje, rašketiranje, peskarenje)

     * Električni radovi na objektima

     * Popravka propelera sa statičkim balansiranjem

Do danas smo uspešno i kvalitetno izvršili remonte brodova za HOLCIM AGREGATE A.D. Popovac, NAPREDAK Apatin, HIDROTRANSPORT Inđija, YU AGENT Bezdan, KAZUK DOO Beograd, SPEED Beograd, FELIKS REGULACIJU Slavonski Brod, HOLCIM AGREGATE Popovac, AR GRADNJA Beograd, reparacije kompi za VOJVODINA ŠUME Sombor, reparacije mostova na regionalnim i lokalnim putevima za JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU, farbanje silosa za REMECO Sombor, izrada difuzora za VU PROTEINKA Sombor.

Proizvodi

VIP group kontakt

+ 25 444 441
Filipa Kljajića 65, 25000 Sombor, Srbija
office@vipgroup.rs