Usluge remonta
Tokom jula meseca stigao nam je brod tegljač Dijana vlasništvo Vojvodinašuma koji ima redovni pregled i predvidjena je zamena dotrajalog motora.
Tokom juna meseca stigao nam je objekat Krapina vlasnika Hidrogradnja Osijek. Vrši se rekonstrukcija istovarnog uredjaja. Opis: TRAKASTI TRANSPORTER PREMA GENERALNOM PLANU lzradjuje se novi trakasti transporter kapaciteta 150t/h šljunka, dužine 25m nagiba do 20 stepeni, transporter će biti lake konstrukcije sa…
Tokom meseca maja radili smo remont tegljenice TO4502 u vlasništvu Hidrogradnje iz Osijeka. Remont je obuhvatao promenu namene objekta: Tegljenici je promenjena namena u ponton za istovar peska iz bagera sisavca na obalu. Dogradjena je radionica, istovarna cev sa pratećom opremom, ostatak…

VIP group kontakt

+ 25 444 441
Filipa Kljajića 65, 25000 Sombor, Srbija
office@vipgroup.rs

Usluge