Završna faza rekonstrukcije pretovarnog postrojenja Krapina

U toku je završna faza rekonstrukcije odnosno promene namene pretovarnog postrojenja Krapina.

Sa Krapine je u prvoj fazi predviđeno uklanjanje kofnog venca sa pratećim elementima i bočnog trakastog transpotera, ugrađene su  palubne staze za smeštaj radne mašine na palubi sa elementima za vez radne mašine, nosačem obalne rampe za ukrcaj radne mašine na desnom boku i graničnika kretanja na levom boku.

Izvršen je  novi razmeštaj opreme za vez broda i druge opreme koja se ne uklapa sa nosećim stazama.

Druga faza će obuhvatati projektovanje,  izradu i ugradnju lakog kofnog venca i trakastog postrojenja.

1.jpg 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG


Proizvodi

Usluge