Završena je rekonstrukcije I faze pretovarnog postrojenja Krapina

Sa Krapine su u prvoj fazi izvršeni radovi uklanjanja kofnog venca sa pratećim elementima i bočnog trakastog transpotera, ugrađene su  palubne staze za smeštaj radne mašine na palubi sa elementima za vez radne mašine, nosačem obalne rampe za ukrcaj radne mašine na desnom boku i graničnika kretanja na levom boku.

Izvršen je  novi razmeštaj opreme za vez broda i druge opreme koja se ne uklapa sa nosećim stazama.

Brod je napustio brodogradilište početkom meseca avgusta

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg


Proizvodi

Usluge