Rekonstrukcija istovarnog uređaja

 

Tokom juna meseca stigao nam je objekat Krapina vlasnika Hidrogradnja Osijek.

Vrši se rekonstrukcija istovarnog uredjaja.

Opis: TRAKASTI TRANSPORTER PREMA GENERALNOM PLANU

lzradjuje se novi trakasti transporter kapaciteta 150t/h šljunka, dužine 25m nagiba do 20 stepeni, transporter će biti lake konstrukcije sa jednom zategom, bez kontra tega. Pogonski doboš, prevojni doboš reduktor i ektromotor biće smješteni na okretnom postolju transportera.

Remont tegljenice TO4502

 

Tokom meseca maja radili smo remont tegljenice TO4502 u vlasništvu Hidrogradnje iz Osijeka.

Remont je obuhvatao promenu namene objekta odnosno Tegljenici je promenjena namena u ponton za istovar peska iz bagera sisavca na obalu. Dogradjena je radionica, istovarna cev sa pratećom opremom, ostatak tovarnog postora pretvoren u skladište cevi, a  u drugoj fazi bit će opskrbljen samaricom za utovar i istovar cevi.

Nakon završetka radova izvršena je provera stabiliteta radjena je proba nakretanja i uspešno okončana i radovi predati vlasniku objekta bez  greške.

Radovi su obavljeni pod kontrolom i nadzorom Hrvatskog registra brodova.

Proizvodi

Usluge