Ostale usluge

Pored primarnih usluga koje su navedene, VIP Brodoremont pruža i ostale razne usluge tipa:

 • Popravka grajfera

 • Izrada difuzora

 • Izrada i reparacija propelera

 • Popravka ograde i terase na brodovima

 • Izrada remenica

 • Popravka dizalica

 • Izrada sanduka

 • Izrada pluga za sadnice

 • Usluge struga

 • Popravka rovokopača

 • Kamionska cisterna

 • Izrada rešetki

 • Izrada kašike ulta

 • Štancanje metalnih delova i razne usluge zavarivanja

 • Otkup i prodaja otpadnog gvožđa