REMONT

U skladu sa kapacitetima brodogradilišta i osposobljenom radnom snagom, remonti i servisiranje brodova, mašina, mostova, kompi, grajfera i ostalih dodatnih delova mašina i opreme, postali su osnovna grana u okviru usluga.

Više informacija »

Remont

SEČENJE I SAVIJANJE

U ispostavi "VIP Brodoremont" u Bačkom Monoštoru, vrši se kvalitetno i precizno sečenje i savijanje limova.

Više informacija »

Sečenje i savijanje

RAD VILJUŠKAROM

Naša firma pruža usluge utovara i istovara čeonim viljuškarom, svih vrsta tereta. Viljuškar je pregledan i atestiran od strane Instituta za bezbednost i preventivni inženjering.

Više informacija »

Viljuškar

RAD AUTODIZALICOM

Vip Group doo poseduje mobilnu dizalicu LOCATELLI i TATRA. Dizalice su atestirane i registrovane, služe za podizanje tereta i konstrukcija.

Više informacija »

Autodizalica

OSTALE USLUGE

Pored primarnih usluga koje su navedene, VIP Brodoremont pruža i ostale razne usluge.

Više informacija »

Ostale usluge