VIP GROUP

"VIP GROUP" doo je firma osnovana 2002. godine u Somboru, sa sedištem u ulici Filipa Kljajića br. 65. Osnovana je kao društvo sa ograničenom odgovornošću koje se bavi trgovinom na veliko i malo, registrovano za spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

Više informacija »

VIP GROUP Brodoremont
VIP GROUP prodavnica

VIP GROUP - Brodoremont

Pored trgovine na veliko i malo širokim asortimanom proizvoda koje nudi, VIP GROUP D.O.O od juna 2014. god. postaje vlasnik brodogradilišta u Bačkom Monoštoru i samim tim proširuje svoju aktivnost na usluge iz obrade teških metala.

Više informacija »

VIP GROUP Brodoremont
VIP GROUP Brodoremont

DOKUMENTA

Proizvodi iz prodajnog programa zadovoljavaju sve propisane normative i poseduju potrebne ateste, sertifikate i uverenja. Naša kompanija održava korak sa standardima koje propisuje tržište.

Više informacija »

Dokumenta

KONTAKT

Možete nas kontaktirati putem telefona, e-maila ili nas posetiti na lokaciji Filipa Kljajića 65 Sombor (VIP GROUP) i Kanalska bb Bački Monoštor (VIP GROUP Brodoremont).

Više informacija »

Kontakt