Usluge remonta

Popravke - remonti brodova za rečnu plovidbu (tegljači, samohotke, gurači) dimenzija u proseku 9,30x90 kako domaćih, tako i stranih naručioca, raspoređuju se i remontuju na navozima u Brodogradilištu u Bačkom Monoštoru.
Pored firmi sa domaćeg tržišta, ponuda i realizacija ponude za remont plovnih objekata se proširila i van granica naše zemlje.

Remont obuhvata:

  • Izvlačenje na navoz (suvi dok)

  • Zamena oplate i konstrukcije

  • Popravka ili zamena uz izradu osovinskih vodova, osovina krmenih pera i drugo (posedujemo strug raspona šiljaka 7500mm)

  • Stolarski radovi na objektima (patosiranje, šalovanje, izrada inventara i dr.)

  • Farbarski radovi (farbanje, rašketiranje, peskarenje)

  • Električni radovi na objektima

  • Popravka propelera sa statičkim balansiranjem

Do danas smo uspešno i kvalitetno izvršili remonte plovnih objekata za HIDROGRADNJA Osijek, SEVERNA BAČKA DTD Subotica, CRH AGREGATE A.D. Popovac, NAPREDAK AD Apatin, HIDROTRANSPORT Inđija, YU AGENT Bezdan, KAZUK DOO Beograd, SPEED Beograd, FELIKS REGULACIJU Slavonski Brod, AR GRADNJA Beograd, HIDROGRADNJA Osijek, LUKA TRANZIT Osijek, DUNAVSKA PLOVIDBA DOO Vukovar, reparacije kompi za VOJVODINAŠUME Sombor, reparacije mostova na regionalnim i lokalnim putevima za JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU, izrada difuzora za VU PROTEINKA Sombor.