Usluge sečenja i savijanja

U ispostavi "VIP Brodoremont" u Bačkom Monoštoru, vrši se kvalitetno i precizno sečenje i savijanje limova.

  • Sečenje lima do 12mm debljine i 3m dužine vrši se na hidrauličnim makazama

  • Sečenje lima do 25mm debljine vrši se na plazmi tipa...

  • Lim debljine do 200mm debljine vrši se gasno

  • Savijanje cevi u ,,velikom,, valjku od fi300-fi3000mm, 20mm debljine u dužini do 3m

  • Savijanje cevi u ,,malom,, valjku od fi100-fi300mm, debljine 5mm u dužini do 1m

  • Sečenje lima i cevi na laseru (Precitec 2.0) - lim debljine do 25mm

  • Savijanje na presi (Durma) - debljine do 12mm