Preporuka proizvoda/usluge
Iz našeg asortimana crne metalurgije izdvajamo: 1. Limove - Toplovaljani limovi - Hladnovaljani limovi - Pocinkovani limovi - Kotlovski limovi - Rebrasti limovi - Trapezni pokrivni limovi u boji po želji kupca 2. Cevi - Šavne cevi - Bešavne cevi - Kvadratne…
Zbog svoje složenosti, zavarivanje spada u specijalni proces proizvodnje. Zavareni spoj je visokog kvaliteta samo ako je ujedno sklop znanja, iskustva i kvaliteta. Iz našeg asortimana izdvajamo: 1. Materijal za zavarivanje - Elektrode: bazične i rutilne (JADRAN, SAF-FRO, ELVACO, AIR LIQUIDE) -…
Messer Tehnogas je ime koje se već više od 100 godina povezuje sa industrijskim gasovima. Snabdeva preko 4000 kupaca u zemlji i inostranstvu. Messer group snabdeva kupce: kiseonikom, azotom, argonom, ugljen dioksidom, vodonikom, helijumom, inertnim gasovima za zavarivanje, specijalnim gasovima, gasovima za…
U skladu sa kapacitetima brodogradilišta i osposobljenom radnom snagom, remonti i servisiranje brodova, mašina, mostova, kompi, grajfera i ostalih dodatnih delova mašina i opreme, postali su osnovna grana u okviru usluga. Popravke - remonti brodova za rečnu plovidbu (tegljači, samohotke, gurači) dimenzija…
U ispostavi "VIP Brodoremont" u Bačkom Monoštoru, vrši se kvalitetno i precizno sečenje i savijanje limova. * Sečenje lima do 12mm debljine i 3m dužine vrši se na hidrauličnim makazama * Sečenje lima do 25mm debljine vrši se na plazmi tipa... *…
U skladu sa kapacitetima brodogradilišta i osposobljenom radnom snagom, remonti i servisiranje brodova, mašina, mostova, kompi, grajfera i ostalih dodatnih delova mašina i opreme, postali su osnovna grana u okviru usluga. Popravke - remonti brodova za rečnu plovidbu (tegljači, samohotke, gurači) dimenzija…
Messer Tehnogas je ime koje se već više od 100 godina povezuje sa industrijskim gasovima. Snabdeva preko 4000 kupaca u zemlji i inostranstvu. Messer group snabdeva kupce: kiseonikom, azotom, argonom, ugljen dioksidom, vodonikom, helijumom, inertnim gasovima za zavarivanje, specijalnim gasovima, gasovima za…
Iz našeg asortimana crne metalurgije izdvajamo: 1. Limove - Toplovaljani limovi - Hladnovaljani limovi - Pocinkovani limovi - Kotlovski limovi - Rebrasti limovi - Trapezni pokrivni limovi u boji po želji kupca 2. Cevi - Šavne cevi - Bešavne cevi - Kvadratne…

Proizvodi

VIP group kontakt

+ 25 444 441
Filipa Kljajića 65, 25000 Sombor, Srbija
office@vipgroup.rs

Usluge